Read Cunoaşterea Celui Preasfînt by A.W. Tozer Free Online


Ebook Cunoaşterea Celui Preasfînt by A.W. Tozer read! Book Title: Cunoaşterea Celui Preasfînt
The author of the book: A.W. Tozer
Language: English
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Format files: PDF
The size of the: 9.58 MB
Edition: Logos
Date of issue: 2009

Read full description of the books Cunoaşterea Celui Preasfînt:

Readucerea măreţei concepţii creştine despre Dumnezeu în centrul gîndirii religioase pentru a invita la o apreciere înnoită a nemărginirii slavei lui Dumnezeu.

A.W. Tozer, asemenea profeţilor din vechime, pleacă de la o constatare vitală: „Biserica a abandonat concepţia înaltă despre Dumnezeu pe care o avea cîndva şi a înlocuit-o cu una atît de ieftină şi de lipsită de demnitate“. Si această pierdere are consecinţe dramatice, „este cauza a nenumărate alte rele mai mici. [...] O dată cu pierderea sentimentului maiestăţii s-au pierdut şi sentimentul de teamă sfîntă şi cel al conştiinţei prezenţei divine. Ne-am pierdut spiritul de închinare şi capacitatea de a ne retrage în noi înşine pentru a-L întîmpina pe Dumnezeu în tăcere şi adorare.“

Dar autorul nu scrie ca să condamne, ci ca să ofere soluţii. Si soluţia o reprezintă „redescoperirea maiestaţii lui Dumnezeu“ pentru-că „dacă imaginea noastră despre Dumnezeu este eronată sau inadecvată, este imposibil să păstram în practică o morală sănătoasă sau o atitudine interioară corecta. Daca vrem să avem iaraşi putere spirituală în vieţile noastre, trebuie să începem să-L vedem tot mai mult pe Dumnezeu aşa cum este El în realitate.“

În această lucrare devenită clasică (din 1961 se retipăreşte constant în nenumarate limbi şi s-a vîndut în mai mult de o jumătate de milion de exemplare), Tozer pleacă, asa cum am văzut, de la necesitatea imperioasă a cunoaşterii lui Dumnezeu şi, paradoxal, imposibilitatea unui asemenea demers prin noi însine. Pentru a cunoaşte ceva despre Dumnezeu, trebuie să pornim de la ceea ce ne este familiar, ca o punte spre necunoscut, ajutaţi şi călăuzişi de ceea ce Dumnezeu a binevoit să ne descopere despre Sine. Astfel, studiul atributelor lui Dumnezeu - întelese nu ca însuşiri sau caracteristici ale Lui, ci ca adevăruri despre El revelate nouă - devine o cale sfîntă pe care autorul ne invită să păşim împreună. Si o face într-un mod care, departe de a fi arid, scolastic ori inaccesibil reuşeşte să prezinte concepte aflate dincolo de întelegerea omului obişnuit într-un limbaj accesibil acestuia - reuseste „să pună prajiturile pe raftul de jos ca să poată ajunge şi copiii mici la ele“. El reuşeşte să ne convingă că, într-adevăr, ceea ce mintea omului nu poate cuprinde sau înţelege, inima lui poate pricepe în închinare.

Cunoaşterea Celui Preasfînt este o mărturie elocventă adusă conceptului maiestăţii lui Dumnezeu, care încurajează meditaţia plină de reverenţă asupra Fiinţei Divine şi ne îndrumă înapoi, pe drumul pe care puterea spirituală ne umple din nou viaţa.

Read Ebooks by A.W. TozerRead information about the author

Ebook Cunoaşterea Celui Preasfînt read Online! Aiden Wilson Tozer was an American evangelical pastor, speaker, writer, and editor. After coming to Christ at the age of seventeen, Tozer found his way into the Christian & Missionary Alliance denomination where he served for over forty years. In 1950, he was appointed by the denomination's General Council to be the editor of "The Alliance Witness" (now "Alliance Life").

Born into poverty in western Pennsylvania in 1897, Tozer died in May 1963 a self-educated man who had taught himself what he missed in high school and college due to his home situation. Though he wrote many books, two of them, "The Pursuit of God" and "The Knowledge of the Holy" are widely considered to be classics.

A.W. Tozer and his wife, Ada Cecelia Pfautz, had seven children, six boys and one girl.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Cunoaşterea Celui Preasfînt
Read EBOOK Cunoaşterea Celui Preasfînt by A.W. Tozer Online free

Download Cunoaşterea Celui Preasfînt PDF: cunoaterea-celui-preasfnt.pdf Cunoaşterea Celui Preasfînt PDF